วัคซีนลิงต้านโควิด19

วัคซีนลิงต้านโควิด19

 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีน (the Chinese Academy of Medical Sciences) ซึ่งทดสอบกับลิง 4 ตัว ซึ่งมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลการทดสอบชี้ว่า ลิงที่ใช้ทำการทดลองเริ่มแสดงอาการป่วยในช่วง 3 วันแรก จนกระทั่งวันที่ 7 มีลิงตัวหนึ่งไวรัสแพร่ไปทั่วร่างกายตั้งแต่จมูกถึงกระเพาะปัสสาวะ และเห็นความเสียหายที่เนื้อเยื่อปอด แต่อีกที่เหลือกลับค่อยๆ ฟื้นตัวและหยุดแสดงอาการป่วย

นักวิทยาศาสตร์ติดตามอาการของกลุ่มลิงทดลองกลุ่มนี้ราว 1 เดือน จนกระทั่งพวกมันปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่างกายเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ นักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจให้ไวรัสโควิด-19 กับลิง 2 ตัวอีกรอบทางปาก และคอยตรวจอาการพบว่า พวกมันมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นชั่วคราวแต่ไม่แสดงอาการอื่น 2 สัปดาห์หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่พบไวรัสในร่างของลิงอีก แต่พบสารภูมิต้านทาน (antibody) ปริมาณสูงในร่างแทน ซึ่งทำให้เกิดสมมติฐานว่า พวกมันได้สร้างภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *